Mga Paraan ng Pangangasiwa ng mga Likas na Yaman ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa pagbabawas ng mga ginagamit na produkto kung hindi naman ito kinakailangan?

  • reduce
  • reuse
  • recycle
  • rescue

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics