Mga Paraan ng Pag-unlad

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Nasusukat ang kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng ____________________.

  • Kabuuang Pambansang Produkto
  • Import Goods
  • Bilang ng mga OFW
  • Bilang ng mga tindahan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics