Mga Pangunahing Likas na Yaman ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Alin sa sumusunod ang halimbawa ng yamang hindi nauubos?

  • dagat
  • ginto
  • isda
  • palay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics