Mga Pananagutan ng Tao sa Pangangasiwa ng Yaman ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ano ang ipinagbabawal ng Presidential Decree Bilang 1085?

  • mapanirang pangingisda
  • mapanirang pagmimina
  • mapanirang pagsasaka
  • mapanirang pagtatrabaho

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics