Mga Paglilingkod ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tungkulin ng Sangay Tagapagbatas?

  • Gumawa ng mabubuting batas
  • Magpatupad nang maayos
  • Pag-aralan ang mga kaso
  • Magmungkahi ng mabubuting batas

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics