Mga Pagkakakilanlang Kultural ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Anong pangkat-etniko ang matatagpuan sa kabundukan ng Zambales at Sierra Madre?

  • Aeta
  • Ifugao
  • Bago
  • Bontoc

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics