Mga Namumuno sa Bansa, Tungkulin at Kapangyarihan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Sa anong sangay namumuno ang punong mahistrado?

  • hudisyal
  • ehekutibo
  • lehislatibo
  • pambansa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics