Mga Lugar na Sensitibo sa mga Panganib

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang mapang nagpapakita ng mga lugar na sensitibo sa panganib o madaling mapinsala?

  • hazard map
  • disaster map
  • typhoon map
  • political map

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics