Mga Klima sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa pangkalahatang lagay ng panahon sa isang takdang panahon?

  • klima
  • panahon
  • pangyayari
  • temperatura

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics