Mga Katangiang Pisikal at Pagkakakilanlang Heograpikal ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang larawan ng topograpiya ng Pilipinas?

  • mabundok at bako-bako
  • mabundok at patag
  • lahat ay kabundukan
  • lahat ay kapatagan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics