Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamamayang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Anong karapatan ang pinaniniwalaang kaloob ng diyos?

  • likas na karapatan
  • karapatang konstitusyonal
  • karapatang kaloob ng batas.
  • karapatang pantao

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics