Mga Isyung Pangkapaligiran ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Anong problemang pangkapaligiran ang ipinakikita ng kasalukuyang sitwasyon ng Ilog Pasig?

  • polusyon sa tubig
  • polusyon sa hangin
  • polusyon sa Pasig
  • polusyon sa lupa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics