Mga Hamon at Oportunidad sa mga Gawaing Pangkabuhayan ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ano ang isang kalakasan ng Pilipinas na siya ring pinakamahalagang yaman nito?

  • yamang tao
  • yamang hayop
  • yamang lupa
  • yamang tubig

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics