Mga Halimbawa ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng bansa?

  • Ang bansa ay pangkat ng mga tao na may iisang lahi, kasaysayan, wika, kultura, at pamahalaan.
  • Ang bansa ay grupo ng mga tao na may pamahalaan, kapangyarihan, teritoryo, at kasaysayan.
  • Ang bansa ay pinagsama-samang tao na may namumuno ay may mga pinamumunuan.
  • Ang bansa ay may mga mamamayan, mga likas na yaman, at maunlad na kabuhayan.

This is just one of our 120,510 study questions in Quipper School.