Mga Halimbawa ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng bansa?

  • Ang bansa ay pangkat ng mga tao na may iisang lahi, kasaysayan, wika, kultura, at pamahalaan.
  • Ang bansa ay grupo ng mga tao na may pamahalaan, kapangyarihan, teritoryo, at kasaysayan.
  • Ang bansa ay pinagsama-samang tao na may namumuno ay may mga pinamumunuan.
  • Ang bansa ay may mga mamamayan, mga likas na yaman, at maunlad na kabuhayan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics