Mga Gawaing Pansibiko

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad sa ating komunidad?

  • pansibiko
  • pampulitika
  • pangkabuhayan
  • pambansa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics