Mga Gawaing Pangkabuhayan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ang isa sa mahahalagang produkto ng ating bansa ay ang abaka o Manila hemp na masaganang tumutubo sa mga lalawigan ng Catanduanes at Leyte.

Anong pangunahing hanapbuhay ang tinutukoy sa itaas?

  • pagsasaka
  • pangingisda
  • pagmimina
  • pagtotroso

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics