Mga Gawaing Lumilinang sa Pangangalaga at Nagsusulong ng Likas-kayang Pag-unlad

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ugaliing magtanim ng mga halaman sa bakuran o sa mga bakanteng lote.

Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo ito?

  • Magtatanim ako ng halaman.
  • Sasabihin ko sa katulong namin.
  • Babalewalain ko ang payo.
  • Magpapatanim ako ng halaman sa ibang tao.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics