Mga Batayang Pangheograpiya

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa sukat ng isang lugar na tinutumbasan ng maliliit na sukat sa mapa?

  • iskala
  • direksiyon
  • distansiya
  • grid

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics