Mga Ambag ng mga Natatanging Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Sino ang nagdisenyo ng moon buggy?

  • Agapito Flores
  • Jose Palma
  • Eduardo San Juan
  • Julian Felipe

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics