Mga Ahensiya ng Pamahalaan na Nangangasiwa sa mga Likas na Yaman ng Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Ang mga Pilipino ay dapat sanayin sa larangan ng agham at teknolohiya upang mapaunlad ang mga likas na yaman ng bansa.

Anong ahensiya ang nagsisikap na gawin ito?

  • Department of Agriculture
  • International Rice Research Institute
  • Department of Environment and Natural Resources
  • Department of Trade and Industry

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics