Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa pangkat ng mga tao na may iisang lahi, kasaysayan, wika, kultura, at pamahalaan?

  • bansa
  • estado
  • kultura
  • pamahalaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics