Magagandang Lugar sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ito ay kahanga-hanga dahil sa maganda nitong anyo na tila papaakyat sa langit na taniman ng palay. Ano ito?

  • Banaue Rice Terraces
  • Chocolate Hills
  • Mayon Volcano
  • Quezon National Park

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics