Maagap at Wastong Pagtugon sa mga Panganib

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang pinakamabilis na paraan upang malaman ang mga darating na panganib?

  • Manood ng TV o makinig sa radyo
  • Makibalita sa kapitbahay.
  • Pumunta sa mga ahensiya.
  • Magbasa ng pahayagan at aklat.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics