Lokasyon ng Pilipinas (Gamit ang mga Pangunahing Direksiyon)

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ang mga ito ay ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na direksiyon o lokasyon ng isang lugar sa mapa o maging ang isang bansa sa globo. Ano ito?

  • batayang Lokasyon
  • north arrow
  • pangalawang direksiyon
  • pangunahing direksiyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics