Konsepto ng Pagkamamamayan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Sino sa sumusunod ang tiyak na mamamayang Pilipino?

  • anak ng mag-asawa na mamamayang Pilipino
  • anak ng mag-asawa na mamamayang Hapones
  • anak ng mag-asawang turista na mamamayang Arabo
  • magulang ng mga bata na mamamayang Amerikano

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics