Kalagayan ng Pilipinas sa Ring of Fire

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang pinakamalawak na karagatan sa buong mundo?

  • Pacific Ocean
  • Atlantic Ocean
  • Indian Ocean
  • Arctic Ocean

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics