Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang kabuuang sukat o lawak ng Pilipinas?

  • 300,000 kilometro parisukat
  • 300,000 metro parisukat
  • 300,000 milya parisukat
  • 300,000 kilometro

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics