Epekto ng Klima sa mga Pananim at Hayop sa Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang pangunahing pananim ng bansa?

  • palay
  • mais
  • saging
  • tabako

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics