Balangkas ng Pambansang Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa prinsipyo ng pagbabantay ng bawat sangay ng pamahalaan sa isa’t isa?

  • check and balance
  • in and out
  • co-equal
  • parliamentary procedure

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics