Antas ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Alin sa sumusunod ang nahahati sa tatlong pangunahing sangay?

  • pambansang pamahalaan
  • lokal na pamahalaan
  • sentralisadong pamahalaan
  • kolonyal na pamahalaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics