Ang Ugnayan ng Tatlong Sangay ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ang Sangay Panghukuman ang nagpapatupad ng batas.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 120,510 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics