Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tatlong sangay ng Pamahalaan?

  • Lehislatibo, Hudikatura, Kataas-taasang Hukuman
  • Ehekutibo, Lehislatibo at Hudikatura
  • Ehekutibo, Kongreso at Senado
  • Hudikatura, Mahistrado at Punong Mahistrado

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics