Ang Pilipinas Bilang Isang Bansa

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Taglay ng Pilipinas ang mga katangian at elemento ng pagiging isang bansa gaya ng pagkakaroon ng mga taong may iisang lahi, wika, [% \underline{\hspace{3cm}} %], kultura, at pamahalaan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics