Ang Pilipinas Bilang Bansang Insular

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Aking Bansa

Sample Question

Ano ang tawag sa isang kapuluang napaliligiran ng mga bahaging tubig?

  • bansang insular
  • pulong bansa
  • doktrinang pangkapuluan
  • exclusive economic zone

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics