Ang Pakikilahok sa mga Programa at Proyekto ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Ang pamahalaan ang siyang nangangasiwa sa mga pangangailangan ng mga mamamayan.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics