Ang Pagkamamamayan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Prinsipyo ng pagkamamamayan na kung saan ay sinusunod ng anak ang pagkamamamayan ng mga magulang ito ay tinatawag na ______________.

  • Jus Soli
  • Jus Sanggunis
  • Naturalisadong mamamayan
  • Likas o katutubong mamamayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics