Ang mga Programang Pang-inprastraktura

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Malaki ang bahaging ginagampanan ng mga maaayos na istruktura ng bansa sa paglago ng ekonomiya nito.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics