Ang mga Programang Pang-edukasyon

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Ang Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepEd) ay ang ahensiyang namamahala sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics