Ang mga Paglilingkod ng Pamahalaan

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Tungkulin ng Kagawaran ng Edukasyon na pag-aralin ang mga kabataang Pilipino mula elementarya hanggang sekundarya.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics