Ang mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Bakit mahalaga para sa mga mamamayan ang pagtamasa sa libreng panimulang edukasyon sa elementarya at sekondarya?

  • Ang edukasyon ay kailangan upang ang isang tao ay igalang ng iba.
  • Ang edukasyon ang nagbibigay ng mas malaking oportunidad upang magkaroon ng mas mabuting kalidad ng buhay ang tao.
  • Nakatutulong ito sa mga magulang ng isang pamilyang kumikita ng katamtaman na pag-aralin ang kanyang mga anak.
  • Ang indibidwal na nakinabang sa libreng edukasyon ay posibleng makapagtrabaho sa pamahalaan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics