Ang mga Epekto ng Kagalingang Pansibiko

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Tama o Mali
Isa rin sa mga gampanin ng mga mamamayan sa isang komunidad ay ang pagsunod sa mga batas na ipinapatupad dito.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics