Ang Kultura sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino

Araling Panlipunan - Grade 4 / Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa

Sample Question

Kahit na ang mga anak ay matatanda o nakapag-asawa na, sila ay malapit pa rin sa kanilang mga magulang at mga kapatid.

Anong konsepto ang tinutukoy sa itaas?

  • pagbubuklod ng pamilya
  • pananalig sa Diyos
  • pagiging magalang
  • kagandahang-loob

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics