Ang Kagalingang Pansibiko

Araling Panlipunan - Grade 4 / Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa

Sample Question

Tukuyin kung Tama o Mali ang ipinapahayag ng pangungusap.

Dapat ang mamamayan ay makipagtulungan sa maykapangyarihan upang maging maayos ang hangrin ng bansa.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics