Ang "Check and Balance"

Araling Panlipunan - Grade 4 / Ang Pamamahala Sa Aking Bansa

Sample Question

Tungkulin ng tatlong sangay ng pamahalaan na bantayan ang isa’t isa upang maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 4

Topics