Suliraning Teritoryal at Hangganan: Mga Epekto sa Lipunan, Pulitika, Kabuhayan, at Kapayapaan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Ito ay tumutukoy sa sigalot o hindi pagkakasundo sa pag-aari o sa kontrol ng teritoryo at hangganan sa pagitan ng dalawa o higit pang bansa o estado.

  • suliranin sa teritoryo at hangganan
  • suliranin sa pandaigdigang pangkapayapaan
  • digmaang sibil
  • epekto ng agawan sa mga lupain

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics