Suliraning Teritoryal at Hangganan: Mga Dahilan

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Alin sa sumusunod ang may tungkuling lutasin ang mga kasong isinumite ng mga bansang may suliraning teritoryal at hangganan?

  • International Court of Justice
  • Asia-Pacific Economic Cooperation
  • United Nations General Assembly
  • Association of Southeast Asian Nations

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics