Same-Sex Marriage

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong magkapareho ng kasarian?

  • same-sex marriage
  • heterosexual marriage
  • civil wedding
  • social and civil union

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics