Prostitusyon: Dahilan, Epekto, at Solusyon

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ano ang tawag sa isang negosyong may kaakibat na gawaing sekswal o ang "pangangalakal o pagbebenta ng laman o aliw" kapalit ang bayad na salapi o ibang benepisyo?

  • prostitusyon
  • propesyon
  • pakikipagtalik
  • eksploytasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics