Political Dynasties

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyung Pulitikal at Pangkapayapaan

Sample Question

Ang political dynasty *ay tumutukoy sa isang grupo na karaniwan ay [% \underline{\hspace{3cm}} %] na may maraming miyembro na nagsisilbi sa pamahalaan sa mga posisyong inihalal o mga elected position*.

  • pamilya
  • partylist
  • paaralan
  • korporasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics