Pangangalaga sa Karapatang Pantao

Araling Panlipunan - Grade 10 / Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender

Sample Question

Ang bawat tao ay may likas na karapatang mabuhay nang maayos, malaya, at mapayapa. Sa ano/aling dahilan ng pangangalaga sa karapatang pantao ito kabilang?

  • moral
  • legal
  • sosyal
  • ekonomikal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 10

Topics